Parallell

Fremdrift og nabokontakt

5 juni

Takk for oss!

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Hei!

Prosjektet Parallell i Lørenveien 73 er nå overlevert fra Skanska entreprenør til byggherre. I den anledning vil jeg takke for et godt samarbeid med våre naboer og prosjektet setter stor pris på behjelpeligheten som er vist fra samtlige. Uten et godt samarbeid ville vi ha hatt betydelig flere utfordringer å hanskes med.

 

Vennlig hilsen fra team Parallell:-)

26 mai

Ferdigstillelse av utomhusarbeider

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Hei!

De som går forbi om dagen kan se at området har fått busker og trær, samt at vi nå holder på med vask av fasader. Klatrerne fra Høyden blir mest sannsynlig ferdig i løpet av uken. På sørsiden av bygget er det nye parkour-anlegget fortsatt sperret av. Dette vil bli åpnet for alle i området så fort gresset er sådd og klart til bruk! 🙂

Fremover vil prosjektet fortsette innendørs med innredningsarbeider. På bildet under ser dere at Skanskas anleggskontor er flyttet inn i 1. etasje og at området mot innkjøringen i nord er satt av til riggområde (markert med rødt).

Vi oppfordrer alle til å respektere gjerder og sperringer – gangveg er etablert på utsiden mot Betonmast sin byggeplass.

 

25 februar

Asfaltering av fortau mot Lørenveien

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

I dag vil fortau utenfor Parallell mot Lørenveien bli asfaltert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi oppfordrer alle til å bruke midlertidig fortau på andre siden, samt holde god avstand til maskiner og utstyr.

 

 

13 februar

Ministerbesøk på Parallell

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Forsknings- og høyere utdanningsminster Henrik Asheim var mandag morgen på besøk her på Parallell.

Norge trenger mer kvalifisert arbeidskraft og flere som tar videreutdanning. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft er spesielt stor i helse- og omsorgssektoren, i byggebransjen og innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Samtidig er det altfor få som både får tilbud om eller tar videreutdanning i yrkeslivet. Det viser den nye rapporten fra Kompetansebehovsutvalget (KBU) som har sett på Norges fremtidige kompetansebehov.

Mandag morgen var det duket for overrekkelse av den ferske rapporten fra Kompetansebehovsutvalget til Asheim. Denne overrekkelsen foregikk i toppetasjen her på Parallell som er inne i sine siste uker før overlevering.

Hvorfor havnet Skanska midt i denne overrekkelsen av rapporten, tenker du? Det er fordi vi er en del av bransjeprogrammet for byggenæringen og industri, der fagarbeiderne i byggeindustrien får et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger ved fagskolene. Disse videreutdanningene skal sørge for ny kompetanse for å kunne møte den teknologiske utviklingen i bransjen, og de legges opp til å kunne kombineres med tilnærmet full jobb, familie og fritid.

– Vi må gå bort fra et system hvor vi først utdanner og jobber etterpå, og over til å jobbe og utdanne oss hele livet. Vi må investere mer i mennesker for at flere kan ta del i arbeidslivet, men også for at flere skal kunne stå i jobb lengre, sa Asheim.

 

Som baser for tømmer- og betongproduksjon bruker Simen Gabrielsen og Christopher Hjoberg «Digital fagarbeider» daglig. De kommer fra Skanska Bygg Øst og jobber med Politiets Nye Beredskapssenter, PNB.

Demonstrasjon av hvordan noen av appene som fagarbeiderne bruker i arbeidet ute i produksjon fungerer i praksis.

 

Tekst og bilder: Elise Hole, Skanska.

15 januar

Fjerning av provisorisk trafo

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Hei,

I de kommende dagene skal den provisoriske trafoen til byggeplassen fjernes og det vil derfor bli en del graving og biler på hjørnet av Lørenveien og Økernveien.

Prov-trafo som skal fjernes er markert med rød firkant og gravemaskin/biler vil bli stående i området markert med stiplet linje.

Vi oppfordrer alle til å bruke det midlertidige fortauet på andre siden av Lørenveien (mot Wurth).

Gangsone er markert med grønn stiplet linje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 september

Siste element er på plass!

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

I dag er en viktig milepæl for prosjektet nådd; siste element i fasaden er nå kommet på plass.

Bra jobbet av alle involverte!

Siste element i krana

 

9 september

Oppdatering fra byggeplassen

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Det har skjedd mye på byggeplassen i løpet av de siste ukene. Vi kan blant annet nevne:

  • Vi er nå påkoblet Fortums fjernvarmenett
  • De siste fasadeelementene er montert. Det som gjenstår er fasade i plan 1 og 2, samt der byggeheisen har stått til nå.
  • Takterrassen er isolert og tekket ferdig. Bildet under viser den fantastiske utsikten!
  • Kran 1 er plukket ned
  • Arbeid utomhus er påbegynt

Status september

 


Utsikt fra takterrassen

 

Bilde fra 13. etasje. Teknikk er på plass i himling og gulv er nylig sparklet.

Bilde fra inngangsparti i plan 1. Her kommer det resepsjon og en frodig plantevegg. Enn så lenge er det lagringsplass for de store ventilasjonsaggregatene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeheis skal etter planen tas ned torsdag 12. september, kran 2 skal demonteres i løpet av uke 42.

9 juli

Graving for fjernvarme

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Hei!

Vi vil informere om at vi starter opp med graving for fjernvarme i løpet av morgendagen. Arbeidet vil pågå i uke 27, 28 og 29.
Fjernvarmen til bygget skal hentes fra eksisterende ledning i Lørenveien og grøften skal legges innenfor skravert område vist i tegning nedenfor. Et kjørefelt kan dermed bli påvirket av gravearbeidet, men det vil være mulig å kjøre i begge retninger forbi arbeidsstedet.

 

23 mai

Kveldsarbeid – dispensasjon fra støyforskriften

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Vi vil med dette informere om kveldsarbeid på Parallell i perioden 27.-29. mai 2019. Dette blir de siste dagene med kveldsarbeid for prosjektet.

Arbeidene vil foregå til kl. 23.00 mandag – onsdag.
Vi vil forsøke, så langt det lar seg gjøre, å planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt.

 

2 mai

Ett år siden oppstart!

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Det er gått ett år siden første spadetak på Parallell og Skanska markerer ett års produksjon uten fraværsskader.

Råbygget nærmer seg avslutning og ferdigstilles i slutten av mai. Fasademontasje er i god flyt og ferdigstilles til ferien.

Fra første spadetak 2. mai 2018

Status 2. mai 2019 – mye har skjedd på et år!

Vi oppfordrer alle forbipasserende til aktsomhet, det er mange leveranser og stor produksjon hos alle byggeprosjektene på Løren.