Parallell

Fremdrift og nabokontakt

9 juli

Graving for fjernvarme

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Hei!

Vi vil informere om at vi starter opp med graving for fjernvarme i løpet av morgendagen. Arbeidet vil pågå i uke 27, 28 og 29.
Fjernvarmen til bygget skal hentes fra eksisterende ledning i Lørenveien og grøften skal legges innenfor skravert område vist i tegning nedenfor. Et kjørefelt kan dermed bli påvirket av gravearbeidet, men det vil være mulig å kjøre i begge retninger forbi arbeidsstedet.

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)