Parallell

Fremdrift og nabokontakt

13 februar

Ministerbesøk på Parallell

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Forsknings- og høyere utdanningsminster Henrik Asheim var mandag morgen på besøk her på Parallell.

Norge trenger mer kvalifisert arbeidskraft og flere som tar videreutdanning. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft er spesielt stor i helse- og omsorgssektoren, i byggebransjen og innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Samtidig er det altfor få som både får tilbud om eller tar videreutdanning i yrkeslivet. Det viser den nye rapporten fra Kompetansebehovsutvalget (KBU) som har sett på Norges fremtidige kompetansebehov.

Mandag morgen var det duket for overrekkelse av den ferske rapporten fra Kompetansebehovsutvalget til Asheim. Denne overrekkelsen foregikk i toppetasjen her på Parallell som er inne i sine siste uker før overlevering.

Hvorfor havnet Skanska midt i denne overrekkelsen av rapporten, tenker du? Det er fordi vi er en del av bransjeprogrammet for byggenæringen og industri, der fagarbeiderne i byggeindustrien får et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger ved fagskolene. Disse videreutdanningene skal sørge for ny kompetanse for å kunne møte den teknologiske utviklingen i bransjen, og de legges opp til å kunne kombineres med tilnærmet full jobb, familie og fritid.

– Vi må gå bort fra et system hvor vi først utdanner og jobber etterpå, og over til å jobbe og utdanne oss hele livet. Vi må investere mer i mennesker for at flere kan ta del i arbeidslivet, men også for at flere skal kunne stå i jobb lengre, sa Asheim.

 

Som baser for tømmer- og betongproduksjon bruker Simen Gabrielsen og Christopher Hjoberg «Digital fagarbeider» daglig. De kommer fra Skanska Bygg Øst og jobber med Politiets Nye Beredskapssenter, PNB.

Demonstrasjon av hvordan noen av appene som fagarbeiderne bruker i arbeidet ute i produksjon fungerer i praksis.

 

Tekst og bilder: Elise Hole, Skanska.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)