Parallell

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Skanska Norge AS skal i totalentreprise for Skanska CDN bygge et moderne, arealeffektivt og funksjonelt kontorbygg. Prosjektet, Parallell, har et areal på ca. 20 000m2 som går over 16 etasjer + en kjelleretasje. Mot sørvest og det kommende boligprosjektet Lørenporten trappes høyden ned til 13 etasjer.

Fakta om bygget

Bygget i Lørenveien 65 skal utføres med pelefundamentering og støpte fundamenter til fast fjell, samt en støpt bunnplate. Råbygget vil i hovedsak bestå av prefab-betongelementer, bare kjelleretasjen vil plasstøpes. Bygget får en lys fasade bestående av glass og aluminium. Utomhusarealet vil være offentlig tilgjengelig og opparbeides som et bilfritt torg.

Bygget ligger sentralt til på Løren/Økern med kort gangavstand til alle servicetilbud, buss og t-bane.

Miljø

Prosjektet Parallell har et helhetlig miljøfokus, der et bredt spekter av miljøhensyn er vurdert underveis i prosjektet. Bygget skal i størst mulig grad bidra til en bærekraftig utvikling.

Prosjektet har høye miljøambisjoner og næringsbygget skal ved ferdigstillelse miljøsertifiseres i henhold til BREEAM NOR – Excellent med mål om poengscore på 73 %. Prosjektet hadde en målsetting om å kildesortere over 90% av byggavfallet, og det endelige resultatet ble 94,4% .

Bygget vil videre tilfredsstille energimerke B etter energimerkeordningen. Et lavt energiforbruk er ivaretatt ved å ha en kompakt bygningsmasse, en tett og godt isolert klimavegg samt et smalt bygg med mye fasade som gir gode lysforhold i bygget. Videre vil byggets kjølebehov i sin helhet dekkes av Deep Green Cooling (DGC). Totalt vil det bores ca.40 energibrønner under bygget.

Involvering av leietakere: bygget er pdd ikke fullt utleid. Potensielle leietakere har underveis i byggeproseesen vært på befaring.

 

Parallell i tall:

Tomtestørrelse – 3,5 da

Område for lagring – 0 m²

Allment tilgjengelig areal –  1207,5 m²

Areal bygd for offentlig bruk – 3445 m²

Beregnet strømforbruk – 94,2 kWh/m², som tilsvarer nivå B i energimerkeforskriften.

Beregnet bruk av fossil energi – 0 (Bygget kobles til Hafslund fjernvarme).

Beregnet produksjon av fornybar energi – 0 kWh/m² (ref. ENE5)

Beregnet vannforbruk – 3 900 – 9 750 m3 per år

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse:

    • Måle og følge opp bruk av vann, strøm, fjernvarme og diesel på prosjektet.
    • Følge Skanska sine rutiner for miljøvennlig byggeplass
    • Kontorlokaler er prosjektert/planlagt som «full-flex». Dvs at senere leietakere står særlig fritt ved valg av planløsning.
    • Bygget WELL-sertifiseres.
    • Byggeledelsen aktivt involvert i BREEAM-prosessen

 

 

A part of Skanskas Green Initiative

HMS

Skanska Norge AS vil som entreprenør være pådriver og koordinator for SHA-arbeidet (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). Prosjektet har en egen SHA-plan for å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø. De SHA-krav som Skanska Norge stiller til egne ansatte gjelder også våre underentreprenører. For prosjektet er det utarbeidet en personlig sikkerhetsinstruks som alle arbeiderne på byggeplassen skal sette seg inn i, samt følge.

Fremdrift

Prosjektet starter etablering av rigg- og anleggsområde ved påske, oppstart gravearbeider er planlagt til starten av mai. Bygget skal stå ferdig i mars 2020.

Fremdriftsplan

Klikk på planen for å se full størrelse.

Anleggskontor

Anleggskontoret til Skanska ligger vis-a-vis byggetomta, adressen er Lørenveien 64.

Arbeidstid

Selv om vi ønsker å være til minst mulig ulempe og sjenanse for våre omgivelser, vil våre arbeider merkes. Arbeidet vil i hovedsak pågå i tidsrommet mellom 07:00 og 19:00 på hverdager.

For spesielt støyende arbeider vil det bli søkt om dispensasjon hos Bydelsoverlegen i bydel Grünerløkka.