Parallell

Fremdrift og nabokontakt

1 april

Fasademontasje startet opp

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Da er montasjen av fasadeelementer i full gang. Arbeidene vil pågå frem til vi har tett tak, i tidsrommet 05.00-1330, mandag – torsdag. Fra 14.30-23.00 fortsetter vi med prefabmontasjen.

Montasje av fasadeelementer i plan 3

Element heises på plass og hektes på dekkeforkanten

Ferdig fasade utvendig

Ferdig fasade innvendig

29 mars

Skiftordning

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Fra og med uke 14 (1/4) tom uke 22 vil det jobbes på skift på prosjektet. Arbeidstiden blir som følger:

Mandag – torsdag 05.00-23.00

Fredag 07.00-19.00

Lørdag 07.00-14.00

11 mars

Stenging av gang- og sykkelveg

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Hei!

I forbindelse med oppstart fasadearbeider og montering av store fasadeelement på bygget vil gang/sykkelvei langs Ring 3 stenges i perioden 18.mars – 18. august 2019.

I perioden vil gående og syklende ledes rundt, trapp fra rampe og ned til Økernveien vil også holdes åpen (oransje strek). Alternativ rute er merket med rød strek på bildet under.

Alternative ruter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 januar

Igangsettingstillatelse 4

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Dette er en forsinket oppdatering i forbindelse med igangsettingstillatelse nr 4.

Skanska søkte 9.11.18 om igangsettingstillatelse nr 4 for følgende arbeider:

  • Tett bygg
  • Tømmerarbeider
  • Murarbeider
  • Tekniske anlegg

Søknaden ble formelt innvilget 12.12.18.

21 desember

Gledelig jul!

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Julefreden er i ferd med å senke seg over byggeplassen og alle gleder seg til noen vel fortjente fridager. Det vil pågå noe arbeider her i romjulen, så byggeplassen er bemannet dersom noe skulle oppstå. Vi har også bestilt inn ekstra vakthold som holder et øye med plassen.

Her er prefab i gang med søyler i plan 1.

 

 

 

 

 

 

 

På byggeplassen har det skjedd litt siden sist innlegg, prefab har startet med søyler i plan 3 og murer er i gang med vegger til teknisk rom i kjelleren. Over nyttår vil maler samt tekniske fag (rør, elektro og ventilasjon) begynne i kjelleretasjen.

Bygget reiser seg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 november

Oppstart prefab

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Nå er montering av prefab bæresystem og innvendige vegger i trapper og heissjakter i gang! På plassen kan man nå se at dekket over kjeller er på plass, samt søylene i plan 1.

Torsdag 22.11.18: Første fugestøp på Parallell

Elementmontasjen skal utføres av UPB, et latvisk firma som frem til nå har jobbet mest for Skanska i Sverige. Elementmontasjen vil innebære hyppige leveranser med store og lange lastebiler –  og vi ber derfor alle om å ferdes trygt forbi byggeplassen! 🙂

 

25 oktober

Vel gjennomført fagprøve

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Forrige uke ble det avholdt fagprøve på byggeplassen. Resultatet ble meget godt på alle punkter.

Ferdig fagprøve klar til inspeksjon.

 

Prøvenemda inspiserer

Fornøyd kommende fagarbeider sammen med fadder.

11 oktober

Igangsettingstillatelse 3

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

Skanska søkte 17.09.18 om igangsettingstillatelse nr 3 for følgende arbeider;

  • Prefabrikkerte betongkonstruksjoner
  • Stålkonstruksjoner
  • Bunnledninger

Søknaden ble innvilget 10.10.18, følgelig kan Skanska starte arbeidene i uke 45/2018.

29 august

Ferdig bunnplate

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

I dag er nok en milepæl for prosjektet nådd, byggets bunnplate er ferdig støpt og kjellerveggene er på veg opp. Betonglaget fra Skanska har gjort en fantastisk jobb!

Skanskas fagarbeidere klargjør siste del av dekket

Gauksås gulvstøp sørger for fine overflater – her blir det parkeringskjeller.

2 juli

Fremdriftsoppdatering

avatar

Ann Kristin Eidså

Ingen kommentarer

I dag har vi holdt på i to måneder med arbeidene på plassen. Coop OBS sin gamle parkeringsplass ser ganske så annerledes ut!

Så hva har skjedd på plassen?

  • Til nå har ca.10 000 kubikk jord og sprengstein blitt lastet ut. Det er også etablert veg ned i tomta
  • Vi har boret 42 energibrønner som skal sørge for byggets kjølebehov
  • Kranfundament er kommet på plass, og i uke 28 kommer den første av to tårnkraner som skal opp. Kran nr.1 skal ruve nesten 80 m over bakken!

Det vil pågå arbeid på tomta gjennom hele fellesferien. I august skal bunnplaten og kjellerveggene støpes.